Predlogi - Ideje

Poleg glavnega imena SENIORJI, se med seboj lahko imenujemo tudi VETERANI ZA VOLANI ali STARE BAJTE, morda še kaj. Vendar, karkoli bomo naštudirali, se bodo našli zavistneži in nestrpneži ter nakladali in nabijali, kot znajo le oni pametnjakoviči.

Zbrane misli, ideje in predlogi za Postajališče za avtodome (v nadaljevanju PzA) v Kopru

24. sept. 2015

Skupina avtodomarjev, ki smo bili 21. sept. 2015, ob prihodu upravljalca PzA in novinarjev, na PzA-ju, smo se dogovorili, da zberemo mišljenja in pripombe prisotnih uporabnikov PzA-ja in jih posredujemo upravljalcu.

Prisotni avtodomarji, člani CCS-Caravaning Ckuba Slovenija in pripadniki CSS-Caravaning Senjorjjev Slovenije dajemo priznanje in pohvalo Mestni občini Koper in upravljalcu PzA-ja, t.j. Komunali d.o.o., Koper, da so se spomnili in uredili PzA za nas mobilne turiste, ki svoj prosti čas preživljajmo potujoč iz kraja v kraj z avtodomi (v nadaljevanju: avtodom = AD). Poudariti moramo, da je za obseg pričujoče ponudbe tudi cena 4,00 €/avtodom/24 ur in enkratni nakup kartice 2,50 €/kartico, primerna in sprejemljiva.

Žal pa se dogaja, da dobro misleči investitorji preveč zaupajo le projektantom, ki vse prevečkrat, oz. praviloma nimajo izkušenj s to vrsto praktične uporabe PzA in naredijo pomanjkljiv projekt. To se je pripetilo tudi projektantom PzA v Kopru. Dejstvo, da je težko najti strokovnjaka za vsa področja, bi bilo vendarle prav in zelo primerno, če bi se posvetovali z dolgoletnimi uporabniki različnih PzA-jev po Evropi, ki to problematiko tudi zasledujemo, opazujemo, analiziramo in posamezne rešitve tudi primerjamo.  Mislim, da bi bilo prav, da bi se z osnovnim projektom obrnili za nasvete na CCS: http://www.ccs-si.com ali na CSS: http://www.cs-slo.com/  Žal načrtovalci in projektanti  premalo krat koristijo ponujeno možnost iskanja nasvetov pri izkušenih uporabnikih na navedenih naslovih.

Za nekaj stvari so projektanti našli dobre rešitve, vendar bi za vrhunski PzA po mnenju zbranih, morali obstoječi PzA dopolniti z naslednjimi predlogi:

1.       Najpomembnejši faktor je varnost na PzA-ju, ki ga pri pregledu PzA nismo mogli preveriti. Namreč, kako je z zasilnim izhodom, če zmanjka el. toka, ali napake na el. napeljavi ter kako ukrepati v primeru požara na PzA-ju ali na samih AD, ko je treba hitro in varno zapustiti PzA.

 2.     Asfalt ni najprimernejši material za talno podlago. Poleti se asfalt pregreje in oddaja toploto v spodnji del avtodoma še dolgo potem, ko sonca ni več in dodatno pregreva že tako vroč AD. Tudi otroci in domače mali živali, ki jih imajo avtodomarji s seboj, po vročem asfaltu ne morejo hoditi, da o avtogumah ne govorimo, ki jih tko uničujemo in zmanjšujemo njihovo vzdržljivost, varnost in življenjsko dobo. Najboljša izvedba tal so tlakovci z luknjami, skozi katere raste trava (travni tlakovci). Tudi utrjena in vodopropustna peščena podlaga je primernejša in veliko cenejša rešitev, kot je asfalt. Žal je verjetno za spremembo tlaka na PzA v Kopru prepozno!

 3.       Iztok sive vode z obstoječim jaškom ob strani, ob robniku platoja ni primeren, ker kdor ima iztok na AD levo zadaj, ne pride zraven (prekratek servisni plato), da bi normalno izpraznil v odprtino. Iztok je pametno napraviti v obliki 30 do 50 cm širokega in vsaj tri metre dolgega kanala z rešetko na začetku, t.j. pri vstopu na servisni plato. Kanal z rešetko mora biti narejen prečno na dovoz z nagibom tal proti kanalu, ki mora biti nižji od tal servisnega platoja. Obstajati mora možnost izpiranja kanala in okolice z vodo. Moderni PzA-ji imajo tudi izplakovanje kanala ali jaška s pomočjo šob, tj. prhe, katerih šobe (dize), so vgrajene v kanal ali jašek.

4.       Stebrički za oskrbo avtodoma naj bodo ob strani oskrbnega platoja, sicer ga kaj kmalu kdo podere z zadkom avtomobila.

 5.     Stebra za izplakovalno in pitno vodo naj bosta ločena in vsaj nekaj metrov narazen, ker je nehigiensko uporabljati iste pipe za vse potrebe.

 6.    Pri načrtovanju PzA-ja bi se gotovo dalo najti način, da se avtodom zapelje na oskrbni prostor z ene ali druge strani, glede na stran na kateri ima avtodom oskrbne priključke in se po oskrbi odpelje naprej in ne v vzvratno.

7.      Lokacija PzA-ja žal ni najbolj posrečena. Hrup od avtoceste je zelo moteč. Hrup bi lahko vsaj delno omilili oz. zmanjšali na vzdržni nivo s protihrupno ograjo. Morda bi to lahko uredil DARS s postavitvijo protihrupne ograje ob strani avto ceste, ali pa upravljalec PzA z ustrezno dovolj visoko protihrupno ograjo ob sami ograji PzA-ja. To bi bila malal dodatna investicija, ki pa bi bistveno pripomogla k zadovoljstvu avtodomarjev.

 8.    Zelo koristen bi bil tudi Wi-Fi signal za internet. Tudi tega imajo nekateri PzA-ji v tujini in tudi pri nas, (npr. Žalec, avto cestno počivališče v Radovljici itd.).

9.       Pri postavljenih mizah na PzA naj bi bila posajena drevesa, da bi bili družabni kotički v senci.

10.   Določen naj bi bil tudi najdaljši neprekinjen čas uporabe PzA-ja (predlog 48 ali največ 72 ur), da se ne naselijo stacionarji, ali celo parkirajo svoje AD kar za nedoločen čas.

11.   V primeru, da je PzA zaseden in bi moral AD začasno parkirati na sosednjem parkirišču, bi bilo prav, da plačana parkirnina 1 € velja za 24 ur in ne  le do 23.59 ure tekočega dne. Namreč, vstajati ob polnoči za to, da plačamo parkirnino, je neprijazno do avtodomarjev.

Upoštevajoč zgornje predloge, bi imeli v Kopru vrhunski, vzorčni in reprezentančni PzA, ki bi si ga ogledali tudi drugi načrtovalci PzA-jev.

Nekaj slik PzA-ja so tukaj, klikni

Hvala za razumevanje!

Pripombe od avtodomarjev zbral in oblikoval Miha Lotrič, član CCS in pripadnik CSS in jih poslal tudi na naslov upravljalca PzA, t.j. Komunalo d.o.o., Koper

Lep pozdrav!


RAZMISLEK O C&C

Priporočam ogled spletne strani . www.srce-slovenije.si

 Dobili boste Utrip prireditev v Srcu Slovenije 2013, ki jih je zbral Center za razvoj v Litiji s posvetilom "Duh in telo vam bosta hvaležna"

Tako zbrana ponudba prireditev je za avtodomarje zelo koristna saj predvsem seniorji iščemo kraje, kjer se kaj dogaja. V ponudbi so predstavljene možnosti za rekreacijo,kulturo in kulinariko v različnih krajih. Zelo dobro je, da je to letni koledar tako, da se lahko načrtuje oglede ali udeležbo tudi v naprej, saj se avtodomarji lahko preseljujemo iz kraja v kraj in skoraj povsod najdemo primerno parkirišče, postajališče ali celo kamp, kjer se lahko tudi prenočuje.

Še posebno dobro si oglejte 20.-22.9.ko bo Jesenska avtodomarska karavana po Srcu Slovenije. To pa je nekaj posebnega, da za avtodomarje organizira karavaning turistična razvojna organizacija.

Običajno karavaninge organizira CCS ali CS seniorji in včasih tudi posamezniki, ki si želijo družbo in sopotnike. Izgleda, da so se tudi v turizmu začeli zavedati, da je kamping in karavaning v Sloveniji precej neobdelano področje.

Kamping dejavnosti so v glavnem poznane. Nekateri kampi so se že prilagodili avtodomarjem z opremo za oskrbo in drugo ponudbo od katere je odvisen čas bivanja. Običajno je ta nekaj dni, ki se lahko podaljša zaradi programa in prijetnega vzdušja.

Karavaning pa je pri nas še precej nerazvit, čeprav imamo lepe možnosti za razvoj te veje turizma. Imamo lepe kampe, postajališča z in brez oskrbe, pa tudi na raznih parkiriščih se lahko prenočuje. Karavaning popotnike, bi lahko obravnavali kot goste v kampu, s tem, da se vsak dan preselijo v drugi kraj. Organizatorji karavaninga bi lahko pripravili krajša pa tudi malo daljša popotovanja po Sloveniji z ogledi krajev in prireditev v tistem času, ki so še posebna vaba za domače in tuje avtodomarje. Možnosti so za pripravo raznih poti kot: Posavska, Kozjanska, Koroška, Gorenjska in druge, ali tematska: slovenski gradovi, itd.

V turistični ponudbi bi tako reklamirali kampe in karavaning turistične ceste in poti, ki bi morale biti dobro opisane s turistično ponudbo,  ostanki in prenočevanjem. Za izvedbo karavaningov bi določili primeren ćas in izhodiščno točko. Pripravljene poti bi bila primerne tudi za posameznike ali manjše skupine brez vodenja.

Cela Slovenija bi tako postala prepredena s karavaning cestami in potmi na katerih bi lahko obiskovalci marsikaj videli in doživeli. S tem bi karavaning turizem postal prijazna spodbuda za domače in tuje avtodomarje za bolj aktivno preživljanje prostega časa. Možnosti je še več, zglede lahko vidimo v turistično bolj razvitih državah.

 Razmišljal: Milan Pintar, 5. 3. 2013


TERME ZA AVTODOMARJE

Terme so za avtodomarje privlačni kraji za rekreacijo, ker jih lahko koristimo preko celega leta. Dobrodošlo je lepo vreme pa tudi slabo ni težko prenašati. Še posebno v mrzlih dnevih se lahko v termah prijetno pogrejemo.

V Sloveniji imamo veliko term, ki so različno uporabna za avtodomarje, ki predvsem gledamo na ponudbo, cene in mesto.

1. Lendava – terme s kampom

2. Moravske Toplice – terme s kampom

3. Tterme Vivat s kampom

4. Radenci - P pri termah

5. Banovci – terme s kampom

6. Ptuj – terme s kampom

7. Mala Nedelja – P pri termah

8. Rogaška Slatina – P pri termah

9. Podčetrtek – terme s kampom in P pri športni dvorani

10. Zreče – terme s PzA

11. Laško – terme s PzA

12. Šmarješke Toplice – P za osebna vozila

13. Snovik – terme s PzA in P

14. Dolenjske Toplice – terme s kampom, izven sezone PzA

15. Čatež – terme s kampom

16. Ankaran – terme s kampom, izven sezone PzA

Terme so zelo različne glede na ponudbo od česar je odvisen tudi obisk kampov in postajališč.  Avtodomarji imamo tudi različne potrebe in interese. Mnogi se gredo samo malo razgibat in pogret v toplo vodo, drugi pa radi malo poležijo. Prvi potrebujejo postajališče, drugi pa kamp v katerem na prostoru lahko postavijo svojo kamping opremo. Zagotovljena je potrebna oskrba, neomejeno kopanje in večja varnost.

Na PzA ali samo P pa so avtodomarji omejeni s prostorom zato so primerna le za kratek čas, za dan morda dva. V termah  prilagajajo cenike po času. Poznamo celodnevne, popoldanske, večerne in karte za 2 oz. 3 ure. Velika je razlika je v ceni med tednom ali soboto, nedeljo in praznikih. V kampih

je v ceniku lahko tudi več letnih obdobij. Običajna je glavna in izven sezonska cena. Veliko kampov daje različne popuste za člane kamperskih organizacij.  Pri nas je najbolj znan popust na izkaznico CCI, ki znaša 5 ali 10 %. V turističnih deželah se zelo trudijo, da bi povečali kamping in karavaning turizem preko celega leta zato so izven sezone posebno ugodne cene.

Posebno ugodne cene ste deležni , če imata izkaznice ACSI, Camping  Cheque, CKE- Camping, Key Evrope, ADAC CampCard, France Passion, Fattore Amico, Espana Discovery.

Pri nas se tem trendom terme še ne prilagajajo. Razlika v ceni med glavno in izven sezonsko je premajhna, da bi privabljala goste v počitnških vozilih. Le redki kampi poleg CCI dajejo popust članom CCS, ki bi lahko v primeru posebnih dogovorov zagotovili večji obisk. Poleg tega bi lahko razumeli, da domači gost lahko pride večkrat preko celega leta. Možnosti za zboljšanja stanja je veliko; od zboljšanja ponudbe, programov in organiziranje raznih akcij s prireditvami. Tudi z ureditvijo postajališč za avtodome bi veliko pridobili, ki so lahko:

PzA – brez oskrbe, samo urejen določen prostor

- z delno oskrbo in urejen prostor

- s popolno oskrbo urejen prostor, voda, odtoki, elektrika, razsvetljava, kontejner za odpadke.

PzA - mora biti ustrezno označen z znakom, ki je lahko tudi pod znakom za P.

Avtodomarji pri obisku term iščemo ustrezno mesto za parkiranja in po potrebi tudi za prenočevanje. Ker ni PzA običajno parkiramo med osebnimi avtomobili in s tem lahko povzročamo določen nered med avtomobili.

Avtodomarji lahko informacije o termah dobimo na njihovih spletnih straneh, kjer so objavljene razne akcije s popusti in novosti v ponudbi. Take objave bi morale priti na naše spletne strani.

Avtodomarji v termah je nedokončana tema, ki je vedno zanimiva in jo je treba stalno spremljat in dopolnjevati.

Pripravil : Milan Pintar, nov. 2012